Welkom op mijn website

Welkom op de website van Onderwijspraktijk Slot, praktijk voor onderwijskundig advies, remedial teaching, dyslexiebehandeling en begeleiding.
De praktijk is gevestigd in Velserbroek voor de regio Haarlem, Bloemendaal, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velserbroek, Spaarndam, Driehuis en IJmuiden.

Denkt u dat er bij uw kind meer in zit dan er uitkomt? Of loopt uw kind volgens u teveel achter met de schoolprestaties? Overweeg dan extra les voor uw kind en bel of mail mij voor een vrijblijvende kennismaking.

Vooral in deze tijd waarin toetsuitslagen steeds belangrijker zijn en er tegelijkertijd bezuinigd wordt op het onderwijs, is bijles of remedial teaching een goede keus.

Wat doe ik

Als remedial teacher en onderwijskundige geef ik scholen en ouders advies op maat over kinderen van vier tot veertien jaar die extra zorg of aandacht behoeven. Ik observeer, toets en leg verslag, waarbij ik let op het pedagogisch klimaat, de instructie en het klassenmanagement van de leerkracht, de communicatie en eventuele gedrag- en werkhoudingproblemen.

Daarnaast verzorg ik remedial teaching in mijn eigen praktijk, indien wenselijk op andere locaties. Ik ondersteun bovendien brugklassers om de overgang tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs te versoepelen door te helpen met agendabeheer, planning en het verbeteren van de studievaardigheden. Incidenteel is huiswerkbegeleiding mogelijk voor oudere leerlingen.

Remedial teaching wordt altijd in directe samenhang met het basis- en voortgezet onderwijs aangeboden en waar mogelijk in overleg met de school verleend.

Ook geef ik (vergoede) dyslexiebehandelingen. Aansluiting op de schoolmethodes is hierbij ook heel belangrijk, de behandelplannen worden in overleg met de ouders en de school opgesteld en geŽvalueerd.
Ingeschreven bij de LBRT onder lidnummer 162648, bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53176618 en bij het Kwaliteitsinstituut Dyslexie onder nummer 14EO1143.